Ribbemaneter med skjelett

2 minute read

Selv om dagens ribbemaneter bare er noen myke geleklumper, viser nye fossiler at de kanskje en gang hadde skjelett.

Dette innlegget er forresten også publisert på forskning.no

Ribbemaneter er små frittlevende maneter som finnes i alle verdenshav. De ligner på brennmaneter og glassmaneter, men er faktisk ikke i slekt. Ribbemaneter utgjør sin helt egen rekke, Ctenophora. I tillegg har ribbemanetene har vært veldig i vinden i det siste fordi flere studier har antydet at de sannsynligvis var den første dyregruppen som oppstod.

En moderne ribbemanet består kun av bløtvev. Foto: Wikipedia.org

Men altså, ribbemaneter med skjelett. Kinesiske forskere har i en nylig publisert studie i Science Advances gjennomgått over 500 millioner år gamle bergarter fra Chengjiang i Sør-Kina. Disse inneholder den såkalte Chengjiang-biotaen fra den Kambriske perioden. Der fant de seks arter som ligner svært mye på dagens ribbemaneter (tre av dem har tidligere vært observert, men ikke formelt beskrevet). Blant annet har de åtte langsgående par med kammer (kammene er rader av cilier, små hår som ribbemanetene blafrer med for å svømme) og en åttedelt symmetri. Og så hadde de disse skjelettene da, eller harde plater som det kan se ut hos noen av artene. Disse platene var støttet opp av åtte stive buer som hos noen av artene også var dekket av pigger.

Slik ser noen av fossilene ut. Kammene med cilier er tydelige (cr). Foto: Qiang et al. 2015. Science Advances.

Et annet interessant fenomen som de nevner i studien er at mange andre dyregrupper som i dag kun består av bløtvevsarter, også hadde skjeletter på denne tiden. Hvorfor det var sånn er veldig usikkert. Kanskje de fungerte som beskyttelse mot predatorer, kanskje var havene stappfulle av mineraler slik at skjelett var veldig enkelt å lage, eller kanskje skjelett bare var moderne på den tiden?

Noen av artene hadde pigger. Foto: Qiang et al. 2015. Science Advances.

Men disse funnene er spennende også av andre grunner. Tradisjonelt har man betraktet dyrenes evolusjon som en stige, med primitive arter som forfedrene til mer og mer komplekse arter. Og derfor er også et av hovedargumentene mot å plassere ribbemanetene som den første grenen på dyrenes slektstre at de er mer avanserte enn andre dyr som svamper og placozoer. Svamper og placozoer mangler blant annet et nervestystem og muskler, noe ribbemaneter har.

Men det er ikke nødvendigvis riktig å tenke sånn. Alle arter som lever i dag befinner seg like langt fra stammen. Og blant de utdødde artene kan det skjule seg en mengde avanserte og unike trekk som ikke lenger finnes i dag, slik som skjelettet hos ribbemanetene. Det kan derfor være like sannsynlig at trekk går tapt og oppstår flere ganger gjennom evolusjonen.

Se også The Hidden Biology of Sponges and Ctenophores

Leave a Comment